Double click to edit

Met

de

NVR monitoring

meer grip

op beheer


Meer grip op

vermogens

beheer

door monitoring


Vermogenden willen dat de resultaten
van belegde vermogens optimaal blijven
en dat er wordt bijgestuurd als daar
aanleiding voor is.

Zij hebben behoefte aan een regelmatig
klankbord (per kwartaal of half jaarlijks)
voor marktontwikkelingen en
wijzigingen in de eigen situatie.

Continue monitoring

Monitoring door een onafhankelijk partij
als NVR Vermogensregie is dan een
optie. Zodat u echt de vinger aan de
pols houdt en zelf de regie houdt over
uw vermogen. U blijft op de hoogte van
relevante marktontwikkelingen. En u
heeft iemand aan uw zijde die voor u
actie onderneemt naar de beheerder
als blijkt dat de beheerder niet handelt
conform uw afspraken en doelen.

Tarieven
Het tarief is afhankelijk van omvang
en complexiteit van uw portefeuille(s).Doelgroepen

• DGA/ondernemers
Pensioenopbouw en pensioenbeheer
vraagt om extra discipline van de
dga/ondernemer. Omdat de
continuïteit van de onderneming
als bron voor het gezinsinkomen
centraal staat, is er behoefte aan
onafhankelijk advies voor de
opbouw van een solide oude
dagvoorziening.

• Particulieren
Bij het regelen en beheren van een
familievermogen of erfenis
heeft
u mogelijk behoefte aan een
professional. Iemand die over uw
schouder meekijkt  en samen met u
ingrijpt en doorpakt richting
vermogensbeheerder indien nodig. 

• Stichtingen
Voor een stichting is het van belang
dat er een
beleggingsstatuut
wordt opgesteld en dat het bestuur
professioneel wordt bijgestaan
zodat er wordt bijgestuurd in het
vermogensbeheer als dat
noodzakelijk is. In het belang van de
stichting  in het licht van hoofdelijke
aansprakelijkheid voor bestuurders.Nieuws | Partners | Disclaimer
NVR Vermogensregie, afbeelding wolkenkrabbers New York
Bel  06 1834 4829
NOORDAM Vermogensregie,
meer grip op vermogen


© 2015 NOORDAM Vermogensregie
Webdesign BRAND in shape

• ONDERNEMERS • PARTICULIEREN • STICHTINGEN
• VERMOGENS VANAF € 250.000,-

Vermogensregie
NOORDAM

Bent u ontevreden over
uw
vermogensbeheerder
?


| Uw onafhankelijke partner in Wealth Strategy