Double click to edit

Met

de

NVR vermogensregie

meer grip

op vermogen


Meer grip op vermogen

door onafhankelijke regie


Bij uw vermogensvraagstuk streeft u
naar stabiele vermogensgroei,
transparante risico's tegen lage kosten
en aantrekkelijke voorwaarden. En u wil
het liefst geen 'gedoe' met bankiers en
vermogensbeheerders.

Transparantie en commitment

Voor vermogensopbouw en -beheer
gaat u voor transparantie en een partij
die volledig gecomitteerd is aan uw
doelen.

NVR Vermogensregie is een
onafhankelijke partij die ondernemers,
particulieren en stichtingbesturen
professioneel begeleidt en ondersteunt
met het opbouwen en beheren van hun
vermogen.

Resultaten
Als onafhankelijk regisseur biedt NVR
Vermogensregie
instrumenten
om
optimale resultaten voor u te behalen:

Deze instrumenten zijn de basis voor
gesprekken met vermogensbeheerders
voor betere resultaten.


Referenties

• Stichtingsbestuurder:
“Het stichtingsbestuur is uitermate
tevreden over het alerte optreden van
NVR door op tijd winst te nemen en het
vermogen terug te brengen tot de
oorspronkelijke inleg. Door de
vrijgekomen vermogensgroei kan de
stichting belangrijke invulling geven aan
de realisatie van haar stichtingsdoelen”.

• Particulier:

“Ik was positief verrast dat NVR het
tarief van mijn bank voor
vermogensbeheer aanzienlijk heeft
weten bij te stellen ten gunste van het
rendement. Door het terugbrengen van
het tarief van 1,1 naar 0,7 procent
inclusief een all-in dienstverlening heb
ik nu veel lagere kosten plus een sterk
verbeterde dienstverlening”.

• DGA/Ondernemer:

“Ik ben blij dat toen ik mijn bedrijf
verkocht niet ben meegezogen in de
gebruikelijke oplossingen van de bank
waar ik bankierde. Van NVR kreeg ik
vanuit haar onafhankelijke en objectieve
positie interessante alternatieven
aangedragen, waardoor ik nu optimaal
profiteer van de verkregen
maatwerkoplossingen voor mijn
vermogensdoelen”.


© 2015 NOORDAM Vermogensregie
Webdesign BRAND in shape
Nieuws | Partners | Disclaimer
Bel  06 1834 4829
NOORDAM Vermogensregie,
meer grip op vermogen


NVR Vermogensregie, afbeelding wolkenkrabbers New York

Bent u ontevreden over
uw
vermogensbeheerder
?


| Uw onafhankelijke partner in Wealth Strategy
• ONDERNEMERS • PARTICULIEREN • STICHTINGEN
• VERMOGENS VANAF € 250.000,-

Vermogensregie
NOORDAM